Informatieplicht m.b.t. persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze privacyverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website en diensten.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij als beheerder van de website www.albuin.at uw persoonlijke informatie gebruiken die wordt verzameld wanneer u de website bezoekt.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites, online applicaties of mobiele platforms die niet zijn gekoppeld aan deze gegevensbeschermingsverklaring of op websites die alleen door derden worden beheerd. Lees de privacyverklaringen die op dergelijke websites, online applicaties of mobiele platforms zijn gepubliceerd.

Door gebruik te maken van deze website en de bovengenoemde websites te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende bepalingen van onze privacyverklaring.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKINGSDOELEINDEN

Persoonsgegevens zijn gegevens, zoals uw naam, uw adres, uw bankrekeningnummer, nummer van uw identiteitsbewijs of telefoonnummer of uw e-mailadres.

We verzamelen, verwerken of gebruiken alleen persoonlijke gegevens van u als u deze vrijwillig aan ons verstrekt en het ook wettelijk is toegestaan ​​of als u uw toestemming heeft gegeven. Dit gebeurt meestal wanneer u online een contract met ons sluit (boeking) of een aanvraag bij ons indient (boekingsverzoek of e-mails).

Boeking via de website

Boekingen van ons appartement op onze website worden verwerkt en afgehandeld Montafon Tourismus GmbH. Montafon Tourismus GmbH is verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens (https://www.montafon.at/de/Service/Impressum-Datenschutz).

In het geval van een aanvraag of boeking worden uw gegevens door Montafon Tourismus GMBH aan ons doorgegeven en opgeslagen en verwerkt in het Feratel-boekingssysteem en ons systeem.

Wij verwerken uw persoonsgegevens

  • voor uitvoering van de overeenkomst en contractbeheer;
  • om onze service en ondersteuning te kunnen bieden;
  • om conform uw wens contact met u op te nemen;
  • om veiligheidsbedreigingen, fraude en andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen en op te sporen;
  • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze overeenkomsten af ​​te dwingen.

GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uitvoering van de overeenkomst 

De grondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot de uitvoering van de zakelijke relatie is gebaseerd op artikel 6 (1) (b) van de DSGVO (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent). Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om pre-contractuele verplichtingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Wettelijke verplichting 

Om aan fiscale verplichtingen te voldoen, moeten we ook persoonsgegevens verwerken. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. c DSGVO.

Bescherming van vitale belangen

In uitzonderlijke gevallen, zoals ongevallen of rampen, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. In dit geval baseren we onze verwerking op Art 6 Para 1 lit. d DSGVO.

Toestemming

We vragen uw toestemming voor gegevensverwerking die geen verband houdt met een contract of pre-contractuele maatregelen en als de verwerking niet is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. In deze gevallen wordt u afzonderlijk geïnformeerd en, in het specifieke geval, gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde en met toekomstig effect intrekken. Neem in dergelijke gevallen contact op met onze coördinator gegevensbescherming.

Gerechtvaardigd belang

Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden bestaat als uw belangen of de fundamentele rechten en vrijheden niet opwegen tegen onze concrete belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een contractuele relatie met ons. De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame kan ook worden beschouwd als verwerking die een gerechtvaardigd belang dient.

COOKIES

Alleen bij het gebruik van de routeplanner van Google op onze website en bij boekingen/reserveringen d.m.v. het boekingsformulier, die verlopen via het boekingssysteem van Montafon Tourismus GMBH, worden cookies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze richten geen schade aan.

Sommige cookies worden mogelijkerwijs op uw apparaat opgeslagen ​​totdat u ze verwijdert.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van onze website enigszins beperkt zijn.

Gebruik van Google Maps

Gebruik van Google Maps: De diensten van de media-eigenaar gebruiken Google Maps om kaarten weer te geven en een routebeschrijving te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als de gebruiker het platform gebruikt, wordt een directe verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Google ontvangt dus apparaat specifieke gegevens, locatiegegevens, IP-adres (logbestanden), informatie over cookies. Door het platform te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de verzending, opname, verwerking en gebruik van de automatisch verzamelde gegevens door Google.

Webanalyse

Omdat onze privacy belangrijk voor ons is, gebruikt onze website GEEN cookies die een analyse van het gebruik van de website door haar gebruikers mogelijk maken.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

We maken gebruik van externe verwerkers bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkers die in opdracht van ons zijn aangesteld (in het bijzonder IT- en backoffice-serviceproviders en drukkerijen) zullen uw persoonlijke gegevens alleen ontvangen als ze deze nodig hebben om de respectieve dienst uit te kunnen voeren en met hen een verwerkersovereenkomst is gesloten waarin zij verplicht zijn de gegevensbeschermingsregels na te leven.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

In bepaalde gevallen hebben wij het recht of de plicht om uw persoonsgegevens door te geven. Het kan zijn,

  • om aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • om beveiligingsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te detecteren en te voorkomen
  • om onze rechten en eigendommen te beschermen of af te dwingen, of
  • om de rechten of persoonlijke veiligheid van onze werknemers en derden te beschermen

Sommige van uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij de respectievelijke serviceprovider, bijv. van Google, opgeslagen in de Verenigde Staten en door hen bekendgemaakt voor bepaalde doeleinden. Om erachter te komen voor welke doeleinden uw gegevens worden bekendgemaakt, raden we u aan de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming te lezen.

Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties, is dit alleen gebaseerd op de bepalingen van artikel 44ff GDPR, zodat het beschermingsniveau dat past bij de gegevensbescherming die van toepassing is in de EU / EER niet wordt ondermijnd.

UW RECHTEN

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar tegen uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Op verzoek informeren wij u graag schriftelijk of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Voor zover mogelijk zullen we passende maatregelen nemen om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn bij te werken of te corrigeren. Neem in dergelijke gevallen contact op met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet bescherming persoonsgegevens of als uw aanspraak op gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht bij ons indienen via info@albuin.at of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

GEGEVENSOPSLAG en GEGEVENSBEVEILIGING

Uw persoonsgegevens blijven opgeslagen en bewaard tot het einde van de zakelijke relatie of tot het verstrijken van de garantietermijn/reclamatietermijn of einde van de wettelijke bewaartermijnen die van toepassing zijn op ons als verwerker van uw persoonsgegevens; daarnaast tot het einde van alle concrete juridische geschillen waarin gegevens als bewijs vereist zijn; of tot het einde van het tweede jaar na het laatste contact met ons als verwerkingsverantwoordelijke, als we de verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we dit doen totdat de toestemming is ingetrokken – tenzij er een reden daarvoor is die verdere verwerking / opslag verbiedt.

We beschermen uw persoonsgegevens ook tegen ongeoorloofde toegang door middel van gecodeerde opslag, een concept voor rolautorisatie, een concept voor gegevensback-up en fysieke beveiligingsmaatregelen van de servers. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend herzien en aangepast in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:  

Huis Albuin

Ziggamweg 213 D

A-6791 Sankt Gallenkirch

info@albuin.at

Tel: +43 664 1929040

Coördinator gegevensbescherming en uw contactpersoon voor alle vragen over gegevensbescherming bij Haus Albuin is mevrouw S.M.Q. Janson. Je kunt haar bereiken via e-mail op janson@albuin.at of T. + 43 664 1929040.

Juni 2020