Informatie met betrekking tot persoonsgegevens

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze privacyverklaring informeren wij u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking in het kader van onze website en diensten. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij als beheerder van de website www.albuin.at uw persoonlijke informatie gebruiken die wordt verzameld wanneer u de website bezoekt. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites, online applicaties of mobiele platforms die niet zijn gekoppeld aan deze gegevensbeschermingsverklaring of op websites die alleen door derden worden beheerd. Lees de privacyverklaringen die op dergelijke websites, online applicaties of mobiele platforms zijn gepubliceerd. Door gebruik te maken van deze website en de bovengenoemde websites te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende bepalingen van onze privacyverklaring.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKINGSDOELEINDEN

Persoonsgegevens zijn gegevens, zoals uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, klantnummer, account, id of telefoonnummer, of e-mailadres, de gegevens uit reisdocumenten of identiteitskaarten (identiteitskaart, rijbewijs), betaalmethode en betalingsgegevens, de duur van het verblijf dat u hebt aangevraagd, persoonlijke voorkeuren die u ons verstrekt. Wij verzamelen, verwerken of gebruiken persoonsgegevens van u alleen als u deze vrijwillig aan ons verstrekt en als dit ook wettelijk is toegestaan of als u ermee heeft ingestemd. Dit gebeurt meestal wanneer u online een contract met ons aangaat (boeken) of een verzoek bij ons indient (boekingsaanvraag of e-mails.)

Boekingen via onze website

Boekingen van ons appartement op onze website worden verwerkt en afgehandeld Montafon Tourismus GmbH. Montafon Tourismus GmbH is verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens (www.montafon.at/de/Service/Impressum-Datenschutz). In het geval van een aanvraag of boeking worden uw gegevens door Montafon Tourismus GMBH aan ons doorgegeven en opgeslagen en verwerkt in het Feratel-boekingssysteem en ons systeem. Wij verwerken uw persoonsgegevens:

  • voor uitvoering van de overeenkomst en contractbeheer;
  • om onze service en ondersteuning te kunnen bieden;
  • om conform uw wens contact met u op te nemen;
  • om veiligheidsbedreigingen, fraude en andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen en op te sporen;
  • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Contact met ons via het contactformulier

Indien u via het formulier op onze website of per e-mail conact met ons opnemen, worden uw opgegeven gegevens met betrekking tot uw aanvraag of de opvolging daarvan twee jaar bewaard. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming verder.

GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uitvoering van de overeenkomst

De grondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot de uitvoering van de zakelijke relatie is gebaseerd op artikel 6 (1) (b) van de DSGVO (de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken bent). Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om pre-contractuele verplichtingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten.

Wettelijke verplichting

Om aan wetteljke of andere juridische verplichtingen te voldoen (zoals registratieverplichtingen, belastingverplichtingen, en meldingswezen voor gemeentelijke belastingen), moeten we ook persoonsgegevens verwerken. In deze gevallen is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. c DSGVO.

Bescherming van vitale belangen

In uitzonderlijke gevallen, zoals ongevallen of rampen, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. In dit geval baseren we onze verwerking op Art 6 Para 1 lit. d DSGVO.

Toestemming

We vragen uw toestemming voor gegevensverwerking die geen verband houdt met een contract of pre-contractuele maatregelen en als de verwerking niet is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. In deze gevallen wordt u afzonderlijk geïnformeerd en, in het specifieke geval, gevraagd om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde en met toekomstig effect intrekken. Neem in dergelijke gevallen contact op met onze coördinator gegevensbescherming.

Gerechtvaardigd belang

Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden bestaat als uw belangen of de fundamentele rechten en vrijheden niet opwegen tegen onze concrete belangen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens kan bijvoorbeeld voortvloeien uit een contractuele relatie met ons. De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe reclame kan ook worden beschouwd als verwerking die een gerechtvaardigd belang dient.

COOKIES

Wij respecteren uw privacy. Via onze website worden geen Tracking-Cookies geplaatst. Wij verwerken geen persoonsgegevens van uw bezoek aan onze website. Vertrouwelijkheid en vertrouwelijkheid zijn essentieel voor onze dienstverlening. Cookies worden geplaatst wanneer u de routeplanner van Google op onze website gebruikt en boekingen/reserveringen maakt via het boekingsformulier, dat loopt via het montafon Tourism GMBH boekingssysteem. Deze externe providers ontvangen uw IP-adres om technische redenen. Wij hebben geen invloed op het gebruik van deze gegevens door de externe aanbieder. In dit verband verwijzen we naar de gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve aanbieders. Afgezien van het gebruik van Google Maps, maakt onze website alleen gebruik van technisch noodzakelijke cookies, waarvoor geen algemene cookie toestemming nodig is. Cookies zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw apparaat worden opgeslagen. Ze veroorzaken geen schade. Sommige cookies kunnen op uw apparaat worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat u geinformeerd wordt over het plaatsen van cookies en om u dit alleen per geval te laten doen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website enigszins beperkt zijn. Google Maps gebruiken Gebruik van Google Maps: de services van de media-eigenaar van Google Maps gebruiken cookies om kaarten te bekijken en routebeschrijvingen te maken. Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google ontvangt dus apparaatspecifieke gegevens, locatiegegevens, IP-adres (logbestanden), en dergelijke informatie via cookies. Door het platform te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat Google de automatisch verzamelde gegevens verzendt, registreert, verwerkt en gebruikt. Raadpleeg in dit verband ook het privacybeleid van Google.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DOORGEVEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We maken gebruik van externe verwerkers bij de verwerking van persoonsgegevens. Verwerkers die in opdracht van ons zijn aangesteld (in het bijzonder IT- en backoffice-serviceproviders en drukkerijen) zullen uw persoonlijke gegevens alleen ontvangen als ze deze nodig hebben om de respectieve dienst uit te kunnen voeren en met hen een verwerkersovereenkomst is gesloten waarin zij verplicht zijn de gegevensbeschermingsregels na te leven.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

In gewissen Fällen sind wir berechtigt bzw. verpflichtet Ihre personenbezogenen Daten weiter zu geben. In bepaalde gevallen hebben wij het recht of de plicht om uw persoonsgegevens door te geven. Dat kan zijn om,

  • aan een wettelijke verplichting te voldoen
  • om beveiligingsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te detecteren en te voorkomen
  • om onze rechten en eigendommen te beschermen of af te dwingen, of
  • om de rechten of persoonlijke veiligheid van onze werknemers en derden te beschermen.

Sommige van uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij de respectievelijke serviceprovider, bijv. van Google, in de Verenigde Staten en door hen bekendgemaakt voor bepaalde doeleinden. Om erachter te komen voor welke doeleinden uw gegevens worden bekendgemaakt, raden we u aan de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming te lezen. Als uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties, is dit alleen gebaseerd op de bepalingen van artikel 44ff GDPR, zodat het beschermingsniveau dat past bij de gegevensbescherming die van toepassing is in de EU / EER niet wordt ondermijnd.

UW RECHTEN

U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar tegen uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Op verzoek informeren wij u graag schriftelijk of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen. Voor zover mogelijk zullen we passende maatregelen nemen om uw bij ons opgeslagen gegevens op korte termijn bij te werken of te corrigeren. Neem in dergelijke gevallen contact op met de persoon die bij ons verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet bescherming persoonsgegevens of als uw aanspraak op gegevensbescherming anderszins zijn geschonden, kunt u een klacht bij ons indienen via  janson@albuin.at of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

GEGEVENSBEWARING EN VEILIGHEID

Uw persoonsgegevens blijven opgeslagen en bewaard tot het einde van de zakelijke relatie of tot het verstrijken van de garantietermijn/reclamatietermijn of einde van de wettelijke bewaartermijnen die van toepassing zijn op ons als verwerker van uw persoonsgegevens; daarnaast tot het einde van alle concrete juridische geschillen waarin gegevens als bewijs vereist zijn; of tot het einde van het tweede jaar na het laatste contact met ons als verwerkingsverantwoordelijke, als we de verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang, Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen we dit doen totdat de toestemming is ingetrokken – tenzij er een reden daarvoor is die verdere verwerking / opslag verbiedt. We beschermen uw persoonsgegevens ook tegen ongeoorloofde toegang door middel van gecodeerde opslag, een concept voor rolautorisatie, een concept voor gegevensback-up en fysieke beveiligingsmaatregelen van de servers. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend herzien en aangepast in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS:

Huis Albuin – Saskia Janson

Ziggamweg 213 D

A-6791 Sankt Gallenkirch

info@albuin.at

Coördinator gegevensbescherming en uw contactpersoon voor alle vragen over gegevensbescherming bij Huis Albuin is mevrouw S.M.Q. Janson. Je kunt haar bereiken via E-Mail: janson@albuin.at of per telefoon op: + 43 664 1929040.

Juni 202